ANASAYFA  |  HAKKIMIZDA  |  İLETİŞİM   |  ÜYE KAYIT

Peşinden Koşulan Ana Bilgi - Dr. Bedri Ruhselman

 Bir tek hareket bile boş ve manasız değildir. Her hareket bu büyük 

tekamül ve gelişimin gerçekleşmesi için lüzumludur. İnsanların aksaklık halinde gördükleri bozucu, yıkıcı ve kendilerini rahatsız edici bazı hadiselerin menfi durumları, onların, kainattaki nizam ve ahengi teşkil eden büyük gelişim istikametinden
ayrılmış olduklarını asla ifade etmez.

Etrafımızdaki bütün yürüyüşlerin muayyen bir gayeye doğru gittiklerini görüyoruz. Tekamül ve gelişim isimleriyle adlandırdığımız bu gaye aşikar olarak gözlerimizin önünde cereyan edip durmaktadır. En küçüğünden en büyüğüne kadar her şey bir gelişim akışı içindedir. Bir bebek zayıf ve cılız olarak doğar, büyür, olgun, kuvvetli ve verimli bir insan halini alır, nihayet ihtiyarlar, olgunlaşır ve tecrübe sahibi bir varlık kudretiyle dünyaya gözlerini kapar, fakat onun yerini daha mütekamil, daha gelişmiş yeni jenerasyonlar birbirini müteakiben doldurur. Bu arada maddelerin kaliteleri değişir. Onları kullanma tarzları daha yüksek tertiplere tabi tutulur, eskiden tahayyül bile edilemeyen seyyal ve katı madde halleri insanların elinde birer oyuncak haline girer. Her şey, hatta ölümler, harpler, felaketler, bin bir ıstırap kaynağı olan hadiseler kendi kadroları içinde hep gelişim ve yükseliş halindedir.
Bir tek hareket bile boş ve manasız değildir. Her hareket bu büyük tekamül ve gelişimin gerçekleşmesi için lüzumludur. İnsanların aksaklık halinde gördükleri bozucu, yıkıcı ve kendilerini rahatsız edici bazı hadiselerin menfi durumları, onların, kainattaki nizam ve ahengi teşkil eden büyük gelişim istikametinden ayrılmış olduklarını asla ifade etmez. Zira bu menfilik, bu aksaklık, insan bilgi ve görgüsünün dar kadrosundan taşamayan kısır bir görünüşün mahsulüdür.
Böyle olunca, büyük bir gelişim yolundaki bütün bu hadiseler elbette kendi kendilerine olmuş şeyler değildirler. Zira böyle ahenkli bir yürüyüş nizam, tertip, program ve bilhassa sonsuz evvellerini, sonsuz sonralarını müdrik şuur ve kudretlere dayanan üstün bir idare işidir. Bu idare kudretidir ki, büyük prensipler dahilinde hadiselerin birbirine zincirleme bağlanmasını neticelendirir. Bu idare kudretidir ki, birbirine bağlı olan hadiselerdeki İlliyet Prensibi dediğimiz Sebep Netice Kanunu’nun oluşumunu temin eder. Bu idare kudretidir ki, böyle her neticenin bir sebebe, her sebebin bir neticeye dayanması sayesinde kainatın nihayetsiz değişiklikler, dağınıklıklar ve bağlantısızlıklar içinde görünen en küçüğünden en büyüğüne kadar sayısız olayların koca bir bütün halinde tam bir ahenkle tekamül ve gelişim hedefine doğru yol almasını sağlar. İşte bu bakımdandır ki dünyadaki her olayın, her hareketin manası bu idare kudretini ifade eden büyük mekanizmanın görünümlerinde gizlenmiş olarak bulunur.
O halde bu idare kudretinden fışkıran kainatın bütün olayları, bize birsürü tabiat sırrını ve bu arada asıl kendi varlığımızın hikmetini ve manasını öğretir ki, insanlığın bugün en ziyade muhtaç olduğu ana bilgi de işte budur. Ve bugünkü beşeriyet - tam idrakine varmış olmamakla beraber- bu bilginin peşinden çırpınarak koşmaktadır.

 

KAYIT OLUN
Etkinliklerimizden haberdar olmak için mail adresinizi giriniz.


Haberler & Duyurular

15 Ekim 2016'da başlayacak olan "İRAD Kendini Bilmek Seminer"lerimiz Cumartesi günleri saat 15:00'de gerçekleşecektir.
» Devamı

06 Ekim 2016'da başlayacak olan "İRAD Varlıksal Gelişim Seminer"lerimiz Perşembe günleri saat 19:00 - 21:30 arasında gerçekleşecektir.
» Devamı

Haziran ayı itibariyle taşındığımız yeni adresimizdeki ilk konferansımız Sn. Jale Eğitim Önder'in sunumuyla gerçekleşti. "Hakikat Yolunda Rehberlik" isimli konferansımıza yaklaşık 65 misafirimiz katıldı.
» Devamı

Açık Adres Bilgilerine Buradan Ulaşabilirsiniz
» Devamı