ANASAYFA  |  HAKKIMIZDA  |  İLETİŞİM   |  ÜYE KAYIT

Makaleler


Bağışlamak Niçin Önemlidir? - Fadime Emir İnsanın, her canlı gibi, algıladığı etkiye tepki veren bir varlık olduğunu hepimiz biliyoruz. Tepkilerimiz öfkelenmek, bağırmak, içe atmak, kızmak, küsmek vs. tarzında olabilmekte. Günlük hayat içinde yaşadığımız kimi olaylar nedeniyle bazen kendimize bazen de çevremizdeki insanlara kızarız. Sinirleniriz. Çoğu zaman bu kızgınlığı nefret kademesine bile taşıyabiliriz. Öyle ki çocukluğumuzda veya ilk gençlik yıllarımızda yaşadığımız bir kızgınlığın şuuraltı etkilerini bu güne bile taşımış olabiliriz.
» Devamı
Egoizm - Bedri Ruhselman Sevgili dostlarım! Özel görüşmeler halinde 4-5 seneden beri, resmi toplantılar halinde de takriben bir seneden beri sizlerle birlikte çalışmanın zevki içinde yaşıyorum. Şimdiye kadar aramızda geçen konuşmalar, hiçbir esaslı programa tabi tutulmadan rastgele zamanlarda, rastgele konular üzerinde gerçekleşmiştir. Belki bu tarzdaki görüşmelerimiz bizi birbirimize daha iyi tanıtmak ve birbirimize daha iyi yaklaştırmak, nihayet kendimizi belirli bir amaca daha iyi hazırlamak ve yetiştirmek için böyle tertiplenmiştir.
» Devamı
Birlik ve Beraberlik İçin Hareketlerimizin Kontrolü - Nursemin Akkaş Yaşamımızda birlik ve beraberliği sağlayabilmek için kendi adımıza yapabileceğimiz faaliyetler neler olabilir? Mevcut kargaşalar içerisinde böyle bir şeyi hayal edebilmenin bile zorluğunun farkındayızdır. Ancak diğer yandan böyle bir hedef belirlemek ve gerçekleşeceğini ümit etmekle yola çıkıldığında yapabileceklerimizin sınırlarının çok genişleyeceği de bir gerçektir. Böyle büyük ve uzak görünen bir hedef için hemen büyük ve hızlı adımlar atmamız beklenmez. Her işte olması gerektiği gibi küçük ama sağlam adımlarla başlamalıyız. Hem de en küçük daireden, ailemizden.
» Devamı
Yeniye Açık Olmak - Nuray İsrael Bizleri en çok durağanlığa, çabasızlığa iten faktör belki de yaptıklarımızı yeterli görmek, hayatımızdan şikayetçi olsak dahi onu değiştirmek yönünde hiçbir girişimde bulunmamak. Her şeyi hep dışımızdan bekliyoruz: Birisi bir gün gelsin dünyayı değiştirsin, olumsuz olan ne varsa onları sihirli bir değnekle dokunmuşcasına mutluluğa dönüştürsün... Yapmamız gerekenleri geciktirmemizin nedeni dıştan gelen bir müdahalenin hayatımızı değiştireceği beklentisidir. Aslında şikayet etmekle geçirdiğimiz zamanı gerçekçi bir gözle ölçmeye kalksak, şikayetçi olduğumuz şeyleri değiştirecek kadar bunu düşünmeye ve ondan kaçmaya vakit harcadığımızı görürüz.
» Devamı
Stresle Nasıl Başa Çıkabiliriz? - Elvan Öğüt Stres ve sterese bağlı rahatsızlıklar çağımızın neredeyse en önemli sorunlarından birisi haline geldi. Modern çağın bizlere teknolojik yenilikler, maddesel birtakım kolaylıklar sağlamasıyla birlikte, bizleri hem zihinsel hem de bedensel olarak zorlayan taraflarını görmezden gelemeyiz. Çevre kirliliği, iş alanındaki her türlü problemler, ekonomik problemlerin beraberinde getirdiği geçim zorluğu, aile ve toplum yaşantısındaki düzensizlik ve yozlaşmalar ve daha pek çok etken zihnimizden başlayarak bedenimizde son bulan önemli hasarlara yol açabilmektedir.
» Devamı
Olayları Üzerimize Çekeriz - Gündüz Öğüt İnsan pek çok şeyin yok olduğunu düşünür, fakat evrende hiçbir şey yok olmaz. Her düşünce, her istek, her davranış evrenin dokusuna kaydolur. İnsandan çıkan her düşünce evrenin saklı dokusunda bir enerji, bir titreşim olarak sonsuza dek varlığını sürdürür. Sayısız sebepler tohumlar olarak etrafa saçılır. Yaşadığımız çoğu olayı bu nedenle anlamakta, çözmekte zorluk çekeriz. Oysa karşılaştığımız hemen hemen her şey oluşturduğumuz nedenlere yaşam dokusunun verdiği cevaplardan ibarettir.
» Devamı
Çaba  - Elvan Öğüt En büyük hayalimiz, günün birinde bütün işlerimizi hal yoluna koyup, çalışma hayatından, sürekli çaba göstermeyi gerektirecek işlerden uzak, sakin bir hayat yaşamaktır. Çoğu insan imkanları dahilinde bunu uygulayıp, kendisini sakin bir hayatın kollarına bırakmayı başarır. Bu konudaki isteğimize rağmen, acaba ciddi anlamda bunu yaşamak mümkün müdür, bu da düşünmeye değer bir konudur. İnsan ruhsal yapısı itibarıyla aktif bir varlıktır; fakat bu aktiviteyi dünya yaşantısında tam anlamıyla tezahür ettirememektedir, çünkü ruhsallığını baskı altında tutmaktadır.
» Devamı
Müşahede Muhakeme Karar - Dr. Bedri Ruhselman Tekamülün çok ileri merhalesi olan vazife bilgisi safhasına insanı dünyamızda iken hazırlayıcı unsurlardan biri ve belki başlıcası da, bu yazının başlığı olarak takdim ettiğimiz kelimelerin ifade ettiği manalarda saklıdır. Yapacağımız herhangi bir işte olduğu gibi, muhitimizde, yakınımızda ve uzağımızda bulunan bütün varlıklar ve hemcinslerimiz hakkındaki düşünce ve duygularımızın iyiye veya kötüye yönelmiş istikametlerinin çizilişinde etkili olan bu manalar hem kendi tekamülümüzün, hem de cemiyet hayatında selamet ve emniyetimizin sağlayıcısı birer kıymet haline geçerse ne mutlu bize!...
» Devamı
Yaşamak Uyumlu Olmaktır - Elvan Öğüt Hayatımızda önemli olarak gördüğümüz o kadar çok şey var ki, ama dikkat edecek olursak bunların çoğunlukla küçük detaylar olduklarını görmemiz mümkün olabilir. Genellikle de kendimizin o anki haletimize göre yaratmış olduğumuz “önemli işler listemiz” gün içerisinde canımızı öylesine sıkar ki, bazen kendimizi tanıyamaz hale bile getirebilir. Kısaca listeye koyduğumuz önemli şeyler o günkü duygusal durumumuza göre değişiklik gösterirler. Sabah iyi tarafımızdan kalktıysak, neşeliyizdir.
» Devamı
Korkular ve Etkileri - Ebru Özek & Verda Altınel Korkunun tıbbi dilde kullanılan terimi fobidir. İnsanda anlamsızlığını ve gereksizliğini bilmesine karşın, önlenemeyen, denetlenemeyen, engellenemeyen bir korku ve panik durumu vardır. Korkular genellikle bir nesne, kişi, durum ve olaydan kaynaklanmaktadır. Korku, insanın bütün yaşamını kaplayan, özgür davranışlarını sınırlayan, iradeyi ortadan kaldıran bir haldir. Genellikle beklentilerimizin gerçekleşmemesinden kaynaklanan bir durumdur. Korku karakteri miskinleştirir, yükselme isteğini yıkar, hastalığa neden olur, mutluluğu felce uğratır, herhangi bir işte başarıya engel olur. Korku beynin ve bedenin hayatiyetini azaltır, başarının bütün elamanlarını yok edebilir.
» Devamı
Kıymet Kalıplarda Değil Tesirlerdedir - Dr. Bedri Ruhselman Sevgilisini kaybetmiş bir insanın karşısına, her noktasında o kaybettiği varlığa benzeyen mermerden bir heykelini yapıp koysanız, bununla o insanın ıstırabını teskin edebilir misiniz? Elbette hayır. Yazımızın başlığı ile bu soru ve cevap arasındaki ilişki birdenbire görülmeyebilir. Fakat, bu nokta üzerinde biraz durursak, konumuzun, yavaş yavaş açıklığa kavuşmaya başladığını görürüz. Biz insanları, varlıkları, dostları neleri ile severiz? Ne yüzlerinin şekilleri, ne bedenlerinin biçimleri, ne de kılık ve kıyafetleri insanları birbirlerine bağlamaya kafi değildir. İnsanları birbirlerine bağlayan, birbirlerine yaklaştıran, birbirlerine ısındıran ve birbirleriyle sempatize eden, kısaca birbirini arattıran tek etken, onların birbirlerine karşı olan aksiyon ve reaksiyonlarıdır.
» Devamı
Pozitif Düşünce - Elvan Öğüt İnsan kendi üzerindeki denetim mekanizmasını çalıştırmaya başladıktan sonra, pozitife yönelmeye başlar. Bu pozitiflik insanın bünyesinde taşımakta olduğu her türlü dirençlerin en iyi ilacıdır. Kıskançlığımızdan mı şikayetimiz var; bakalım pozitif düşünce bizi nereye getirecektir? Kıskançlığımızın kökeninde yatan egodur. Sahip olma dürtüsünü kamçılayan, herkesin ve her şeyin merkezinde kendimizin olduğu zannını bize yaşatan egodur. Oysa, biz hiç kimse ve hiçbir şeye asla sahip değiliz!
» Devamı
ÇOCUKLARA ÖZ SAYGIYI ÖĞRETMEK  Diana Loomans / Julia Loomans  Derleyen: Nusret  Yılmaz Öz saygı iyi beslenmeye benzer, çocuğunuz onunla ne kadar beslenirse, o kadar sağlıklı ve güçlü olur. Birinci Bölüm nasıl güvenli ve sevgi dolu bir çevre yaratabileceğinizi gösterecek ve çocuğunuzun öz saygısını her gün geliştirebilmenize yardım edecek fikirler sunacaktır. Bir dakikalık sevgi bağlantıları, saygı temaları, hayatı kutlamanın kitabı ve sevgi notları günlük öz saygı dozlarını oluşturacaktır. Yeniden düzenlemeler, empati, gündelik görgü kuralları ve takdir kabiliyeti, evde uyum ve saygı tohumları ekecektir.
» Devamı
İçten Dışa Değişim - Reşat Güner, Duygu Güner Hepimiz hayatımız boyunca hep bir şeyleri değiştirmeyi isteriz. Sanki bir şeyler değişirse hayatımızda, hani o adını koyamadığımız ama “yok yok değişmek lazım”… dediğimiz şey olursa, daha mutlu olacağımızı, daha neşeli olacağımızı, daha verimli çalışacağımızı sanırız. Değişim isteği elbette ki doğal bir istek. Var olan düzen içinde hiçbir şey yerinde durmazken bizlerin hep olduğumuz gibi olmayı istemesi temelde doğaya aykırı bir şey. Çünkü o her an her saniye bir değişim içinde. Aslında bizler de bu değişim döngüsünden payımıza düşeni alıyoruz.
» Devamı
Yaratıcılık - Rollo May Çeviren: Nurhan Gevrek Bir çağın bittiği ve yeni bir çağın henüz başlamadığı bir zamanda yaşamaktayız. Bu belirsizlik çağında duyarlı bir şekilde yaşamak cesaret isteyen bir iştir. Sahipsiz bölge ile yüzleşmek, kimsenin bize rehberlik etmediği ve daha önce gidilmiş patikaların olmadığı bir ormanda yürümek için yeni bir şeyler yapmak zorundayız. Varoluşçuların hiçlik endişesi olarak tanımladıkları şey budur. Gelecekte yaşamak bilinmeze sıçramak demektir ve bu da şu anda emsali bulunmayan ve çok az insanın fark ettiği bir duruma karşı bir ölçüde cesareti gerektirmektedir.
» Devamı
Yaratıcılıkta Klasikler - Willis Harman ve Howard Rheingold Çeviren: Nurhan Gevrek Zihinlerimizin en sıradan ve en olağanüstü tezahürleri tümüyle birbiriyle bağlantısız fenomenler değil yaratıcı bilincin sürekliliğinin uç noktalarıdır. Bu görünümün en alt düzeyinde ortaya çıkan fenomen günlük yaşamın kabul edilmiş bir parçası olmuştur ki, çoğumuz en sıradan zihinsel aktivitelerimizin arkasında yatan gizemli gücün varlığını bir an için bile düşünmeyiz. Örneğin, uyuyorsunuz ve çeşitli alışılmış şehir gürültüleri tüm gece boyunca devam etse de huzur içinde uyumaya devam ediyorsunuz.
» Devamı
Ruhsal Gelişimde Zihnin Eğitimi - David Carroll “İnsanın iç varlığı, kendini gözleme, kendi düşünce ve davranışlarını kontrol etme; varlık, yaşam ve olaylar üzerinde derin düşünme ve konsantrasyon çalışmalarıyla gelişir. Derinlerdeki gerçeklik, ancak yüzeydeki çalkantı ve bulanıklık sona erdikten sonragörülebilir. Gerçek ruhsal yolculuğun başladığı yer, biliniz ki burasıdır. Diğer her şey bir hazırlık ve destektir.” David Carroll Bir Sioux kızılderilisi ve tıp adamı olan Ohiyesa şunları yazmıştır: "Kızılderili hayatında tek bir kaçınılmaz vazife vardı.
» Devamı
Kişisel Gelişimimiz İçin Bir Yol: Psikosentez - Nursemin Akkaş 1888-1974 yılları arasında yaşamış olan Roberto Assagioli tarafından kurulmuş olan psikosentez “ruhu içeren psikoloji” olarak tanımlanıyor. Freud, Jung, Maslow gibi meslektaşlarının yanı sıra ortaya koydukları fikirleri hala ilgi gören Ouspensky, İnayat Han, Tagore, Suzuki gibi isimlerle de çağdaş olan İtalyan psikiyatrist Assagioli, almış olduğu psikoanalist eğitimi dahilinde insanlarla analitik tarzda çalıştıkça, bazı şeylerin eksik olduğunu hissetmeye başlar. İnsanın çok önemli bir yanına saygı gösterilmiyor ya da seslenilmiyordur.
» Devamı
Psikosentezin Önemli Araçlarından Biri: Varlık Yumurtası - Nursemin Akkaş Psikosentez, günümüz insanının kendini tanımasına imkan sağlayan sistemlerden biridir. Özellikle son yıllarda önemi giderek daha iyi anlaşılan imgeleme tekniklerinden faydalanan psikosentez, insanı, ruhsal yanını ihmal etmeksizin bir bütün olarak ele alan ve kullandığı teknikler yoluyla bireyi her açıdan iyileştiren, farkındalığını artıran ve evrenin şuurlu bir öğesi olmaya taşıyan, daha doğrusu bunun olmasına imkan sağlayan bir sistemdir. Kendini tanıma meselesi, var olduğu ilk andan itibaren, insanın cevabını aradığı en temel sorulardan biri olmuştur. Genellikle kim ve ne olduğumuzu, niçin yaşıyor olduğumuzu sorgulamadan günler zincirini peş peşe ve hızla geride bırakıyoruz.
» Devamı
Psikosentez ve Değişen Dünya - Maria Luisa Macchia Değişen dünya nasıl değişiyor? Bu, yeni değil, hem son zamanlarda hem de daha önceleri, bildiğimiz kadarıyla her değişim evresinde sorulan bir soru. Fakat bugün bu soru, sanki Teilhand de Chandin’in “düşüncenin doğuşu” dediği insanın temel özelliği (ikinci bir doğuş, yeniden doğuş) yeni bir insanı gündeme getirecekmiş gibi giderek artan sayıda insanın daha bilinçli sorduğu bir soru haline gelmiştir. Durumun gerçekten de böyle olduğunu biliyoruz. İçgüdüsel ve sezgisel olarak, grup toplantılarından gelen yankılardan dolayı bunu içimizde hissediyoruz.
» Devamı
Değişen Dünyada Acıdan Huzura - Roberto Assagioli Acı ve huzur; insanın içsel gelişiminde, gerçek benliğinin şuuruna varmaya başlamasından, evrensel yaşamla can-ı gönülden birleşmesine, kozmik ritmlerle uyum haline ulaşmasına kadar takip ettiği yolda iki zıt kutuptur. Gelişime götüren geniş yelpazenin büyük bölümünde acı kaçınılmazdır. Acının yararlı, değerli ve gerekli işlevleri göz ardı edilemez. Bu işlevler sayılamayacak kadar fazladır, fakat başlıca dört yararlı işlevinden söz edebiliriz. Beşeri gelişiminin ilk devrelerinde, bir ölçüde daha sonraki devrede de, acının; pasif durumdaki kişiyi sarsmaya, rahatlığından, alışkanlıklarından, zihinsel ve ahlaksal tembelliğinden, kısıtlayıcı egoizminden kurtarmaya yönelik bir değer taşıdığını görüyoruz.
» Devamı
İhmalcilik - F. W. Foerster Çalışmaktan yorulan bir gencin içinden geldiği gibi dinlenmesi, tembelliğin tadını çıkarması çok görülmez. Ama vakti gelince düzenli hayatına dönmesi şartıyla! Fakat bu dönüş çok zaman “Dem bu dem, saat bu saat” felsefesiyle önlenir, hayatın kısalığı, güzel saatleri mümkün olduğu kadar uzatmak gerektiği düşünülür.
» Devamı
Pozitif Yaşamak ve Bilgi Yolu - Oya Timurdoğan Sözlük anlamı olumlu bir şeyin başlangıcı, müsbet olan, negatifin karşıtı olarak ifade edilen pozitif kelimesi insanda güzel, aşkın hisler uyandırmakta, yaşam hakkında daha umut verici izlenimler bırakmaktadır. Pozitif yaşamak, Dünya insanı olarak ihtiyacımız olan, yaşamak istediğimiz, başarmaya çalıştığımız bir meziyettir. Her bir varlık yaşam amacı olarak pozitif yaşamanın peşinde, ancak görünen şu anda o değil. Ama görünenin ardında uzanmaya çalıştığımız bir durum var, pozitife giden belli bir hedef var.
» Devamı
Hayattan Neler Bekliyoruz? - Nihan Yazıcı Hayatın her döneminde insanlık olarak hep beklentiler içinde yaşarız. Bu, doğamızdan kaynaklanan bir şeydir. Hep bazı şeylerin olmasını isteriz, bekleriz. Ama hayat her zaman bizim istediğimiz gibi yaşanmaz ve bazı olaylar bizi hayal kırıklığına uğratabilir. Eğer beklentilerimize çok bağlanmışsak, bu beklenti gerçekleşmeyince hayatlarımız alt üst olur. Zamanla bu hayal kırıklıklarının bunalımlara sürüklenecek kadar bizi tahrip ettiği bile olur. Hepimizin büyük küçük bir değil, binlerce beklentisi var.
» Devamı
Yaşam Öğrenilmesi Gereken Bir Kitaptır - Nuray İsrael Yaşam nedir? Neden dünyada yaşıyoruz? Sadece yemek, içmek, eğlenmek, okumak, çalışmak gibi nedenler bu soruların yanıtı olabilir mi? Daha çok küçük yaşlarda okulda insan doğar, büyür, yaşar, ölür diye bize öğretmediler mi? Doğmak, büyümek, belirli bir eğitim almak, bir iş edinmek, aile kurmak, para kazanmak, çocuklarımızın olması, olgunluk dönemine girmek, emekliliğe gün saymak, emekli olduktan sonra kendimizi adeta unutulmuş, işe yaramaz hissetmek, torunların sevgisi ile avunmak, çocuklar yuvadan uçtuktan sonra yalnız kalmak. Tekrar başlanılan yere geri dönülmesi...
» Devamı
Bedeninizde Güven İçinde Olma - William Bloom Etkili bir enerji çalışması yapmak, ortamları değiştirmek ve tesirli olabilmek için, tam olarak bedeninizde olmalı ve bedeninizin sağlam bir şekilde dünyaya bağlı olduğunu hissetmelisiniz. Sakin ve kontrollü bir tarzda nefes alabilmelisiniz. Eğer bedeninizde değilseniz, kendinizi topraklamamışsanız ve sakin bir şekilde nefes alamıyorsanız, algılamalarınız yanlış yapma eğilimine girecek, yoğun ve zor durumlarda sakin kalmakta güçlük çekeceksiniz. Şayet ders verdiğim bir gruba : “Ne kadar bedeninizdesiniz? Fiziksel bedeninizde ne kadar rahatsınız? Genelde bedeninizin farkında mısınız?
» Devamı
Sabrın Öğrettikleri - Elisabeth Kübler-Ross Jessica o büyüleyici babalardan birine sahipti; eğlenceli, serüvenci, biraz da haylaz. Ama aynı zamanda ne yapacağı kestirilemeyen biriydi, özellikle o ve annesinin boşandığı zamanlarda çoğu kez haftalar, bazen de aylarca ortadan kaybolurdu. Anne-babası kalıcı olarak ayrıldıklarında on dört yaşında olan Jessica babasına daha yakındı. Annesi babasının ortadan kayboluşlarını açıklama konusunda başarılıydı. “Bu tam da onun tarzı,” diyordu. “Seninle ilgili değil.” Jessica babası doğum günü ya da Noel olmamasına karşın kendisine bir armağan aldığında onun ortadan kaybolacağını öğrenmişti.
» Devamı
Gerçeği Bilebilmek - Roy Eugene Davis Dinsel-Mistik deneyim ve gerçeğin doğru biçimde idrak edilmesi arasındaki fark nasıl bilinebilir? Yaşamlar arası yolculuk, öncelikle hayatın anlamını keşfetme amaçlı olmalıdır. Hayat, yaşama enerjisi, yaşamın gizli gücü ve doğanın çeşitli yönlerine canlılık verme eğilimi olarak nitelendirilir. Biz hayatı veya canlılığı her zaman doğru bir şekilde tanımlayamayabiliriz, fakat canlı olmanın nasıl bir duygu olduğunu biliriz. Bununla beraber, her yeri dolduran hayatın, Gerçek Öz’ün veya Tanrı olarak söz ettiğimiz ve kişisel varoluş farkındalığımızın da yer aldığı daha geniş bir realitenin mevcudiyetini sezebiliriz.
» Devamı
Öfkenin Öğrettikleri - Elisabeth Kübler-Ross Midwest hastanesi acil servisindeki bir hemşire, kendisine kritik bir durumdaki beş kişinin getirildiğini bildiren bir mesaj aldı. Zaten gergin olan durum, yaralananlardan birinin hemşirenin eşi olması yüzünden daha da karmaşık bir hal almıştı. Diğer dört kişi onun tanımadığı bir aileydi. Doktorların ve hemşirelerin büyük çabasına karşın, beş kişi de öldü. Onları öldüren neydi? Bir bina çökmesi mi? Bir otobüs kazası? Arabalı bir silahlı saldırı mı? Bir yangın mı? Onları öfke öldürmüştü.
» Devamı
Kararlar ve Karar Alma Edgar Cayce Amerika’nın en tanınmış medyomlarından biridir. 1909 - 1945 yılları arasında, 14256 defa transa girerek, yaklaşık altı bin kişiye, özellikle tedaviye yönelik psişik tavsiyeler vermiştir. Bunlara “okumalar” denilmektedir. Bu okumalardan derlenmiş bir kısmı sizlere aktarıyoruz.
» Devamı
Mutluluk - Willim Bloom Sağlıklı enerji, hareket halindeki enerjidir. Enerjinin tıkandığı yerde her zaman rahatsızlık hissi bulunur. Mutsuzluk, tıkanmış enerjidir. Mutluluk sıcak, hareketli enerjidir. Mizaha benzer. Bizi güldüren mizahın, normalde özel bir biçimde tıkanmasını beklerken, bir şeyin içinden hareket ettiğini ve salındığını gördüğümüz enerji olduğuna inanıyorum. Tıkanmış şey herhangi bir eşya, bir kişi, bir yer, bir fikir veya bir duygu olabilir. Söz gelişi muz kabuğundan kayan bir rahip normalde bir mevki taşıyan imajın içinden enerjinin hareket etmesidir.(
» Devamı
Kapsayıcı Düşünme - James Westly Aydınlanmaya giden yol, başladığımız, bir yolculuk yaptığımız ve sonra bir başarıya veya hedefe vardığımız tarzında algılanabilecek lineer, doğrusal, düz bir yol değildir. Muhtemelen yaşam boyunca bir yolda yürümekteyiz, ama “aydınlanma” bir başarı, bir kupa değildir. O, her an içine girilebilen bir var olma halidir. Demek ki aydınlanma, bir teknik veya öğreti veya öğretmen bulmak, izleyecek olursanız sonunda sizi beklediğiniz bir şeye sevk edecek olan, başka biri tarafından emredilmiş kurallar veya prosedürler topluluğu değildir.
» Devamı
Affetme - Lorna St. Aubyn Affetme, bütün Yeni Çağ düşüncesinde anahtar teşkil eden bir konudur. Bütün geçmişimizi temizlerken affedemediğimiz ya da affedilmediğimiz için öfke ve kızgınlıkların bizi bağladığı durumların, bir hayli enerji çekecekleri kesindir. Gayretlerimizin yerine ulaşacağı da kesindir: Bütün psikolojik ve spiritüel çalışmalarda olduğu gibi, kişisel düzeyde gerçekleştirilen her şey kolektif seviyeye de yansır. Affedilmemiş bir hareketin sebep olduğu her yeni düğümü çözdüğümüzde, sadece kendi nefret ve suçluluk yükümüzü azaltmakla kalmaz, aynı zamanda insanlığın da yükünü azaltmış oluruz.
» Devamı
Vizyonun Sınırları - Elvan Öğüt Biz insanoğlu öngörümüzün sınırlarının çok fazla farkında olarak yaşamıyoruz. Bir adım önümüzde ne gibi ihtiyaçların bizi beklediğini, yaratmış olduğumuz sebep sonuç bağlantılarının ne tip sonuçlarla karşımıza çıkacağını ve bizi ne tür olaylarla karşılaştıracağını tam olarak kestiremiyoruz. Dünya gezegeni de zaten şartları itibarıyla öngörü mekanizmasının rahatlıkla kullanılabilmesi açısından bizlere çok fazla imkan tanımamaktadır. Ancak bizim normalin dışında bir çaba içerisinde olmamız gerekir ki, giderek kapalı bir görüşle yaşamak yerine yavaş yavaş görüşümüzü, bakış açılarımızı, öngörülerimizin sınırlarını zorlayabilelim.
» Devamı
İç Özgürlük, Uyum Sağlamak ya da Karşı Çıkmak - Krişnamurti Eğer zihninizin nasıl tepki gösterdiğini bilmiyorsanız, eğer zihniniz kendi etkilerinden habersizse, toplumun ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz demektir. Çünki zihniniz toplumun parçasıdır ya da toplumun ta kendisidir. Toplumdan ayrı, toplumun dışında bir "Sen" yoktur sizde. Toplum sürekli bizi etki altında tutmakta, düşüncelerimizi biçimlendirmektedir. Toplumsal modeli fark edip onun boyunduruğundan kendinizi kurtarmadıkça, kendinizi özgür sansanız da, gene de cezaevinde bir tutuklusunuz. Zihninizi yönetmeye, düşüncelerinizi düzeltmeye çalışmayın. "Bu doğru, bu yanlış" diye yargılara varmayın. Yalnızca bir sinema filmine bakar gibi, kafanızdan geçenleri izleyin.
» Devamı
Tavırlar ve Duygular Duygularımız varlığımızın psişik mekanizmasının derinlerinde depolanmış reaksiyon potansiyelleridir.Tavır; kelimenin tam anlamı ile bir duruş, bir poz, bir yönlenmedir. O an için seçtiğimiz bakış açısıdır. Öyleyse, tavırlarımız; diğer niteliklerinden çok direkt olarak varlığımızın şimdiliğini yansıtır. Tavırlarımız aynı zamanda şuurumuzla da ilgilidir; karşı karşıya geldiğimiz her şeye göre şuurda tuttuğumuz duruşlardır. Bir tavır; ruhla olduğu kadar zihinle de ilişkili olduğundan, insanın bir canı olduğunun, insanın ruhsal bir varlık olduğunun en açık, en vasıtasız belirtilerinden biridir.
» Devamı
Hayatınızı Kontrol Edebiliyor Musunuz? -  Dexter H.Faulkner “Kendinizi zaman zaman kullanılmış, etki altında bırakılmış ve bir çarkın dişlisi haline getirilmiş hissettiğiniz olmuyor mu? İşte yaşamınızı keni kontrolünüz altına almanın yöntemi...” İnsan sürdürdüğü bu yaşamda pek çok fiil işler. Sizin de, tüm bu yaptıklarınızın ardında, sizi bunlara iten birinin bulunması olasılığını düşündüğünüz oldu mu? Yani adeta bir kukla gibi olduğunuzu ve birinin, sizin adınıza ipleri çektiğini... Bu soru karşısında pek çoğumuzun vereceği yanıt: “Evet, bunlar anne-babamız, öğretmenlerimiz, okullar, bir arkadaş (kız veya erkek) ve bağlı bulunduğumuz dinin yerine getirmekle yükümlü olduğumuz kurallar...” şeklinde olacaktır. Ama bu yanıt aslında geçerli olamayacaktır. Neden mi? Çünkü kimse bizi arzu etmediğimiz bir şeyi yapmaya zorlayamaz ve zorlasa dahi bunda başarılı olamaz. Bu belki biraz şaşırtıcı oldu, ama doğrudur. Bu noktayı biraz açalım. Yaptığımız işlerden ve kaderimizden sorumlu biri varsa o da yine kendimiziz. Ne olmayı arzu etmişsek şimdi oyuz; çünkü Tanrı insana bu serbest seçme hakkını vermiştir.
» Devamı
Yapıcı Eleştiri - Paul Brunton İnsanlara yönelik yapıcı eleştirilerimizde sözlerimizin bir aşağılama ve azarlanma tarzında anlaşılmaması için, sarf ettiğimiz sözleri büyük bir yardım severlilikle ve adeta bir öneride bulunuluyormuş gibi özenle seçmeliyiz. Yıpratıcı ve acı deneyimleri önlemek maksadıyla eleştiride bulunmak gerektiğinde, konunun olumsuz yönünden hareket etmek yerine, tam tersi yönden yani pozitif tarafları üzerinde durarak yapıcı bir tavır alınabilir. Ancak bunun kabul görmesi olasılığı düşükse ve açıkça uyarmak tek yol gibi görünüyorsa, tevazu ve sevgiyle uyarıda bulunmak tercih edilmelidir.
» Devamı
Bağışlamanın Öğrettikleri - Elisabeth Kübler-Ross 1940’ların sonlarında, Hindistan dinsel savaşlar içinde kaybolmuştu, bu sıralarda ulus Büyük Britanya’dan ayrılıp bağımsız olmaya hazırlanıyordu. İç çatışmalar sırasında oğlu Müslümanlar tarafından öldürülen bir Hintli Mahatma Gandhi’yi görmeye gelmiş ve şunu sormuştu, “Müslümanları bağışlamam nasıl mümkün olabilir? Benim tek oğlumu öldürenlere karşı kalbimde bu kadar çok nefret varken huzuru yeniden bulabilecek miyim hiç?” Gandhi adama öksüz kalan düşman çocuklarından birini evlatlık alıp kendi çocuğu gibi yetiştirmesini önerdi.
» Devamı
Yenileşmenin Niteliği - Cengiz Cevre Yeni olan her şeyin "iyi" olduğu yolunda belirtilenlerin taşıdığı anlama daha yakından bakarsak yenileşmenin ifade ettiklerini ve bunun niteliğini de anlamaya çalışabiliriz. İnsanın yenileşmesi demek yeni giysiler giyip yeni evlerde oturması veya yeni arabalar kullanması değildir. Yenilik onun zihnindeki ve şuurundaki yeniliktir. Yeniye yer açma yeteneği ve bunun ölçüsüdür. Bu da bir niteliksel harekettir. Zira yenileşmenin niteliği onun içinde 'meknuz'(saklanmış) olan potansiyel ile ilgilidir. Yeniliğin bu gücü, taşıdığı enerjinin niteliğinde aranmalıdır. Çünki yeni olan, bilgiye aittir ve bilginin yenileştirici gücü ile yenileşmiştir.
» Devamı
Bakış Açımız Dünyayı Değiştirir - Anthony Mello Aklın yolu bir ama siz, bu yola girmek için en yakın çıkışa henüz varamadınız. Size kestirme yolu göstereceğim. Aklın yoluna ulaşmak için atmanız gereken ilk adım, farkında bile olmadığınız negatif duygularınızla ilgilenmektir. Birçok insan, farkında bile olmadığı negatif duygulara sahiptir. Tarlanızdaki zararlı böceklerin ya da zararlı otların farkında değilseniz, onlardan kurtulamazsınız değil mi? İhtiyacınız olan ilk şey, negatif duygularınızın farkına varmaktır. Hangi negatif duygular?
» Devamı
Oyunun Öğrettikleri Yaşam denilen bu zaman sürecinde hepimizin öğreneceği birçok ders vardır. Trajik olan ise, bu derslerden gerçekten önem verilmesi gerekenlerini genellikle çok sonradan kavramamızdır ve bunlardan bir tanesi de keyif alacak birşeyler yapmak, oyun oynamak için kendimize zaman ayırmaktır.
» Devamı
Bu Dünyanın Ötesinden - Maurice Barbanell SİLVER BIRCH’ÜN medyomu olan Maurice Barbanell, yıllardır hem Two Worlds (İki Dünya) hem de Psychc Nezus (Psişik Haberler) adlı iki yayının editörlüğünü de yürüten çok verimli bir yazardır. İyi tanınan kitaplarından biri olan Where There is A Will (İstek Olduğunda) spiritüalist felsefenin olumlu düşünce ile nasıl birleştirileceğini ele almaktadır. Bu yazımızda, sizlere Maurice Barbanell’in bu kitabından çok etkileyici alıntılar seçtik.
» Devamı
KAYIT OLUN
Etkinliklerimizden haberdar olmak için mail adresinizi giriniz.


Haberler & Duyurular

15 Ekim 2016'da başlayacak olan "İRAD Kendini Bilmek Seminer"lerimiz Cumartesi günleri saat 15:00'de gerçekleşecektir.
» Devamı

06 Ekim 2016'da başlayacak olan "İRAD Varlıksal Gelişim Seminer"lerimiz Perşembe günleri saat 19:00 - 21:30 arasında gerçekleşecektir.
» Devamı

Haziran ayı itibariyle taşındığımız yeni adresimizdeki ilk konferansımız Sn. Jale Eğitim Önder'in sunumuyla gerçekleşti. "Hakikat Yolunda Rehberlik" isimli konferansımıza yaklaşık 65 misafirimiz katıldı.
» Devamı

Açık Adres Bilgilerine Buradan Ulaşabilirsiniz
» Devamı