ANASAYFA  |  HAKKIMIZDA  |  İLETİŞİM   |  ÜYE KAYIT

Makaleler


İnsanlığın Ana Yurdu Mu Uygarlığı ve Anadolu - Gülfer Ülgentay Batık Uygarlıkları incelediğimizde; bildiğimiz ya da bize şimdiye kadar ders kitaplarında anlatılan resmi tarihin birçok eksiklikleri hatta yanlışları olduğunu görebiliyoruz. Batık kıta Mu’nun keşfedilmesiyle birlikte insanlığın ve dünyamızın tarihimine daha farklı bir gözle bakmak zorunda kalıyoruz. Geçmişimizin ya da dünyamız üzerinde yaşamış olan uygarlıkların, bilinenden çok daha eski olduğunu ve bu uygarlıkların; gelişmişlik düzeyi, kullandığı eşyalar v.s. gibi birtakım arkeolojik bulgulardan çok daha önemli “ezoterik” bilgilere sahip olduğunu görebilmekteyiz.
» Devamı
Atlantis Efsanesi - Sam Tate İsa’nın doğumundan 400 sene evvel yaşayan Eflatun, ölümünden kısa bir süre önce Atlantis’in Büyük Tarihi’ni yazmaya başladı. Onun tarihine göre Atlantis bütün uygarlığın başladığı ve Tevrat’taki Yaradılış kitabının yazıldığı tufandan önce var olan büyük bir kıtaydı. Eflatun’un 25 sayfalık eseri asla bitmemiştir. Eski bir tarihçi olan Plutark Solon’un Yaşamı’ında şöyle demektedir: “Eflatun çalışmasına çok geç başladı; ölüm tarafından götürüldüğü için çalışmasını bitirecek zamanı olmamıştı; okuyucular yazılanlardan daha çok hoşlandıkça, o dışarıda bıraktığı şeyleri daha çok özlemiştir...
» Devamı
Kayıp Fil Vakası - Zecheria Sitchin Meksika’nın Kolomb öncesi uygarlıklarının kalıntıları ve yıkıntıları büyüleyici, merak uyandırıcı, hayranlık verici ve kafa karıştırıcıdır. İçlerinde en eskisi olan ve halkına Olmekler denen uygarlık ise en muammalı olanıdır çünkü Kolomb’tan binlerce yıl önce Afrika’dan gelen insanların, Yeni Dünya’nın bu bölgesinde nasıl yerleştiğini ve geliştiklerini açıklama konusunda günümüz bilginlerine büyük zorluk çıkartıyorlar.
» Devamı
Atlantis Uygarlığı - Gülfer Ülgentay Spiritüel bilgilerimize göre uygarlığımızdan çok önceleri de dünyamızda sayısız uygarlıklar doğmuş, gelişmiş ve yeryüzünden çekilmişlerdir. Dünyadaki birçok evrim siklusları, maddeyi öğrenme ve tanıma, maddede tecrübe ve tatbikat alanı olarak süregelmiştir. Yeryüzü uzak geçmişinde, belirli dönemlerin evrim sikluslarının icaplarına uygun olarak, bizlerin “tufan” olarak bildiğimiz küresel olaylarla yeniden düzenlenmiş ve yeryüzünde evrim geçirecek varlıkların ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiştir. İşte yeryüzünde evrimlerini tamamlamış olan bu sayısız kadim uygarlıklardan birisi de Atlantis Uygarlığı idi
» Devamı
Büyük Piramidi İnşa Edenlerin Gizlediği Kapı - Jennis Strickland Yazılı tarih boyunca, Mısır’daki Büyük Gize Piramidi’ne giriş için inşa edilmiş hiçbir yapı belirlenememiş veya keşfedilememiştir. İçeriye giriş ancak, tanınmış ya da tanınmamış hazine avcılarının yıkıcı girişimleriyle başarılmıştır. Üç büyük piramidin hepsinde iç odaların açılmış olduğu ve piramitleri inşa edenlerin yapılara iç boşlukları (odalar, boşluklar, koridorlar, rampalar) dahil ettiği bir gerçektir. Bu durum, rasyonel düşüncenin, böyle boşlukların dıştaki taş kaplamaların tamamlanması üzerine sonsuza dek mühürlendiği sonucuna varmasına karşı çıkmaktadır.
» Devamı
Atlantis’in Sulara Gömüldüğü Gün - Harvey T. Bowe - Otto H. Muck Yüzyıllardan beri bilim adamlarını ve edebiyatçıları düşündüren bir muamma nihayet çözülüyor mu? Bundan on bin yıl önce dünyamızda Atlantis ülkesinde zamanının çok üstünde bir uygarlık vardı ve bu uygarlık birkaç dakika içinde sulara gömülmüştü. Atlantis neredeydi, neden yok olmuştu? Bugüne kadar ortaya atılan birçok kuramlar bilim adamlarını tamamıyla ikna edememişlerdir. Fakat şimdi bilim adamları Atlantis ülkesinin üzerine M.Ö. 6 Haziran 8498 yılında göksel bir cismin düştüğünü ve patladığını hesap etmişlerdir.
» Devamı
Sümer Tanrıları ve İnsanlığın Kökeni - Derleyen: İsmet Yalçın İnsanın dünya üzerinde yaşamaya başlaması ile ilgili olarak elimizde birçok bilgi vardır. Artık bilim adamlarının elinde insana benzeyen maymunların 25 milyon yıl önce yaşadığına ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. Doğu Afrika’daki keşifler insanımsı maymunlara (hominid) geçişin 14 milyon yıl önce olduğunu gösteriyor. Homo sınıflandırmasına girecek ilk maymun adam da yaklaşık 11 milyon yıl sonra ortaya çıkıyor. İnsana en çok benzediği düşünülen ilk varlık (gelişmiş Australopithecus), Afrika’da 2 milyon yıl önce yaşadı. Homo erectus’u üretmek ise bir milyon yıl daha aldı.
» Devamı
Mısırlıların Kökeni - Gülfer Ülgentay Mısırlar, Uygarlık tarihinin en gizemli ve en ezoterik Uygarlıklarından bir tanesidir. Günümüze değin Mısır Uygarlığı konusunda pek çok arkeolojik çalışmalar ve araştırmalar yapılmıştır. Ancak buna rağmen hala Mısırlıların kökeni hakkında çok kesin ve eksiksiz bilgilere sahip değiliz. Grek tarihçi Herodot bize; Mısırlıların kökenlerine ait sorulara, atalarının “en eski insanlar” olduklarını söyleyerek yanıt verdiklerini ve geldikleri yerin yönünü belirtmek için batan güneşi işaret ettiklerini anlatır”
» Devamı
Ölümsüzler Ülkesi Agarta - Jean Paul Bourre Kendini dünyadan bir süre için geri çekmiş bilgelik üstatlarının ya da günün birinde, yani Kali Yuga'nın (Demir Çağı) sona erişinde ortaya çıkmaya davet edilmiş olan, insanlığın gerçek okült rehberlerinin; yaşamlarını sürdürmekte oldukları bir "ölümsüzler ülkesinden" tüm geleneklerde söz edilir. Ulaşılması imkansız olan bu yeraltı dünyası değişik bölgelerde kurulmuş olup, ismi de inanışlara ve geleneklere bağlı olarak çeşitlilikler göstermektedir. Gobi çölünü tasvir eden seyyahlar, bunun için "sonsuza uzanan bir kara kum denizi" tabirini kullanırlar.
» Devamı
Çin’deki Gizli Piramitler ÇİN’DE piramit var mıdır? Evet. Aslında dünyadaki en büyük piramit, 300 metre yüksekliğinde olduğu tahmin edilen Xian’daki “Beyaz Piramit” tir. Bu yükseklik, Mısır’da bulunan ve yaklaşık 157 metre olan Büyük Piramit’in iki katıdır. Beyaz Piramit, on altı piramitten oluşan bir kompleksin en büyük parçalarından biridir ve Çin’deki “yasak bir bölge”dedir. Bazıları, bu yasak bölgeye yakın bir askerî üs olduğundan şüphelenmektedir. Fotoğraflardan da görebileceğimiz gibi, eğer bu piramitler tamamen topraktan yapılmadılarsa, toprakla kaplanmış gibi görünmekteler.
» Devamı
Uzay Radarı Antik Nil’in Sırlarını Çözdü Nil nehrinin en büyük gizemlerinden biri, Sahra çölünün kum tabakaları altında gömülü antik nehir kanalının bulunmasıyla çözüldü. Toprağın altındaki nehir kanalı, daha önce 1994 yılında iki defa uzay mekiği Endeavour ile uçan bir Uzayboşluğu Görüntüleyici Radar(*) sayesinde tespit edildi. Radar görüntüleri, California-Pasadena’daki NASA’ya ait Jet İticileri Laboratuvarı’nda (JIL) ve Dallas’taki Teksas Üniversitesi’nde incelendikten sonra sonuca varıldı.
» Devamı
Maya Astronomisi - Andrew Thomas Mayalar ve Olmekler yukarıdaki satırlarda kapalı olarak verilen bilgiye her halde sahiptirler. Çünkü özellikle astronomi, matematik alanlarındaki başarıları, bize ister istemez bunları düşündürmektedir. Şimdiki durumda "efsane kahramanı" olarak nitelendirmeden öte geçmeyen söz konusu "ilk insanlar"ın bilgisine sahip bulunuyorlardı. Astronomi ve matematik konularındaki başarıları Orta Amerika tarihçilerini hala şaşkın halde bulundurmaktadır. Maya matematiğinde milyonlara kadar sayılabiliyordu. Avrupalılardan binlerce yıl önce hem bu kadar büyük rakamları, hem de "sıfır" rakamını kullanıyor ve böyle bir kavrama sahip bulunuyorlardı.
» Devamı
Eski Çağlarda Üçüncü Tiple Karşılaşma - Jean-Luc Berault Mitolojiyi doğru dürüst değerlendirmeyi biliyor muyuz dersiniz? İşte orası şüpheli. Asırlar boyunca mitler hep, gerçeğin saf ve sade bir ifadesi olarak telakki edilmiştir. Ama daha sonraları, Hristiyanlığın da etkisiyle, bu mitlere, semavi kitaba henüz nail olamamış insanların uydurduğu putperest masalları gözüyle bakılmaya başlanmıştır. Akılcılık akımının (rasyonalizm) gelişiminden sonra ise, tamamen sahte damgasını yemişler ve şairlere, süslü mısralar düzme imkanını sunan şeyler haline dönüştürülmüşlerdir. Fakat bugün, bu konuda değişik bir anlayış vücut bulmuş durumdadır.
» Devamı
Neden Maya Takvimi Maya takvimini ne yapacağız? Başka bir takvime ihtiyacımız yok ki! Bu cümle, Orta Amerika’da doğan büyük uygarlıkların bilgisini önemsemeyişimizin bir özeti gibidir. Haksız da sayılmazdık çünkü Maya veya Aztek uygarlıkları hakkında edindiğimiz bilgi, gerçeği değil de bu bilgileri insanlığa aktaranların kendi düşüncelerine uygun hale getirilmiş farklı yorumlamaları içermekteydi. Dünya tarihinin yeniden yazıldığı bu günleri görenlerimiz için bu, yeni bir haber sayılmaz, değil mi? Ama o kültürlerin, üstünde ormanların büyüyüp geliştiği taşlara kazıyıp ipucu olarak bize bıraktıkları şeyler, yeni ve önemli bir haberdir.
» Devamı
Atlantis’in Varlığına İlişkin Kanıtlar Var! 1973 yazı boyunca UPI ve bazı büyük Amerikan gazetelerinde belirtildiğine göre, Atlantik Okyanusu’nun tabanında Atlantis’in kalıntılarını bulan bilimsel araştırma ekibinin başkanı Maxine Ashner, “Bu, dünya tarihinin en büyük keşfidir” diye açıklamıştı. UPI, haberine “Maxine Ashner” “binlerce yıl önce denizin dibine gömülen süper uygarlığın kalıntılarının dalgıçlar tarafından bulunduğunu açıkladı” diyerek devam ediyordu. “Dalgıçlar, antik Yunan düşünürü Eflatun’un belirttiği noktada, caddeler ve bazısının üzerinde eş-eksenli spiral motifler olan sütunlar bulmuşlardır. Bilim adamları, öğretmenler ve maceraperestlerden oluşan 70 kişilik bu grup, Los Angeles California’daki Pepperdine Üniversitesi tarafından desteklenmektedir.”
» Devamı
KAYIT OLUN
Etkinliklerimizden haberdar olmak için mail adresinizi giriniz.


Haberler & Duyurular

15 Ekim 2016'da başlayacak olan "İRAD Kendini Bilmek Seminer"lerimiz Cumartesi günleri saat 15:00'de gerçekleşecektir.
» Devamı

06 Ekim 2016'da başlayacak olan "İRAD Varlıksal Gelişim Seminer"lerimiz Perşembe günleri saat 19:00 - 21:30 arasında gerçekleşecektir.
» Devamı

Haziran ayı itibariyle taşındığımız yeni adresimizdeki ilk konferansımız Sn. Jale Eğitim Önder'in sunumuyla gerçekleşti. "Hakikat Yolunda Rehberlik" isimli konferansımıza yaklaşık 65 misafirimiz katıldı.
» Devamı

Açık Adres Bilgilerine Buradan Ulaşabilirsiniz
» Devamı