ANASAYFA  |  HAKKIMIZDA  |  İLETİŞİM   |  ÜYE KAYIT

Makaleler


Olağandışı Şuur Hallerinin İyileştirici ve Höristik Potansiyeli - Derleyen Nusret Sefa Yılmaz Bu makale olağandışı şuur halleri konusundaki kırk yılı aşkın bir süreyi bulan araştırmalarımla ilgili deneyim ve gözlemlerimi özetlemektedir. Asıl ilgim bu durumların höristik yönleri, yani insan psişesi ve şuurun doğasıyla ilgili anlayışımıza ne katabilecekleri üzerine odaklanmaktır. Asıl eğitimimi klinik psikiyatrist olarak aldığım için, bu deneyimlerin iyileştirici, dönüştürücü ve evrimsel potansiyeline de özel bir dikkat göstereceğim. Bu amaç doğrultusunda bakıldığında, olağandışı şuur halleri terimi çok geniş ve genel bir terimdir. Höristik ya da terapötik bir bakış açısından çok az ilgisi olan ya da hemen hemen hiç ilgisi olmayan geniş bir alan içermektedir.
» Devamı
Değiştirilmiş Şuur Halleri ve Trans - Reşat Güner İnsan şuuru üzerine yapılan araştırmalar derinleşip geliştikçe, şuur olgusunun çok derin ve çok yönlü bir şey olduğu ve basit fizyolojik açıklamalarla izahının mümkün olmadığı görülmüştür. 18. ve 19. yüzyılın ayrıştırmacı, materyalist bilim anlayışı her konuda olduğu gibi insan şuurluluğunun da fiziksel ve kimyasal süreçlerle açıklanabileceğini savunmuş ve bu tip süreçleri aşan her türlü fenomeni görmezden gelmiştir. Bugün dahi bu konu üzerinde pek çok tartışmalar yapılmakla birlikte artık katı anlamda materyalist görüşün ötesine geçilmiştir.
» Devamı
Değiştirilmiş Şuur Halleri Değiştirilmiş şuur halleri karmaşık bir şekilde çeşitlilik göstermektedir. Uyku değiştirilmiş bir şuur halidir, hipnoz da bu tür bir değişikliği içerebilir, uyuşturucu ve alkol kullanımı da bu tür bir değişikliğe yol açabilir. Tahminen meditasyonda da değişik şuur halleri yaşanmaktadır ama bunlar kendiliğinden ortaya çıkabilir, bilhassa bir kişi tehlikeli bir durumda kaldığında. Bu, şuur değişikliği hallerinde ne olduğu hakkında bir ipucu verebilir; şuurlu zihin normalde şuuraltı ve hafızanın erişilemeyen bazı bölgelerine erişmekte ve bu durumda, o göreve yoğunlaşmak üzere diğer bütün girdileri” kapatmaktadır”.
» Devamı
Zihin Kontrol Bilimi: Sofroloji -  Ebru Denizeri Bugün, zaman dilimi olarak içinde bulunduğumuz 21.yüzyıl, beraberinde getirdiği geniş imkanlarla bizleri de çok hızlı bir gelişim sürecinin içine sokmuş durumdadır. Bu hıza ve dinamizme ayak uydurabilmemiz, kendimizi fiziksel ve zihinsel alanlarda yenilememize, geliştirmemize bağlıdır. Günümüzde, İnsan’ın beden ve zihinden oluşan bütünsel kapasitesini daha iyi anlamak ve Yeni İnsan’ı yapılandırmak için birtakım çalışma sistemleri ortaya çıkmış durumdadır. Sofroloji, işte bu sistemlerden biridir ve bizzat kendi uygulamalarımızla geliştirebileceğimiz bir Kendini Tanıma çalışmasıdır.
» Devamı
İmajinasyon Gücü - Ebru Özek Bu makale olağandışı şuur halleri konusundaki kırk yılı aşkın bir süreyi bulan araştırmalarımla ilgili deneyim ve gözlemlerimi özetlemektedir. Asıl ilgim bu durumların höristik yönleri, yani insan psişesi ve şuurun doğasıyla ilgili anlayışımıza ne katabilecekleri üzerine odaklanmaktır. Asıl eğitimimi klinik psikiyatrist olarak aldığım için, bu deneyimlerin iyileştirici, dönüştürücü ve evrimsel potansiyeline de özel bir dikkat göstereceğim. Bu amaç doğrultusunda bakıldığında, olağandışı şuur halleri terimi çok geniş ve genel bir terimdir.
» Devamı
Telkinin Yaşamımızdaki Yeri ve Önemi - Nuray İsrael Çocukluktan başlayarak hepimiz dünyanın ne olduğu ya da nasıl yaşamamız gerektiği, yeteneklerimizin ve sınırlarımızın ne olduğu konusunda belli şeylere inanmaya sevk ediliriz. Böylece kendini sınırlama tuzağına düşeriz. Örneğin, güçlerimizin belli bir yaşta (genellikle 65) zayıflamaya başladığına, çalışmanın asla eğlenceli olmadığına, aptal olduğumuza ya da yaratıcı olmadığımıza inanmamız için birçok yerden etki alırız ve telkin altında bırakılırız. Televizyon, reklam panoları, popüler olan müzikler, giyim kuşam, mevsimler (kışın nezle olunur-yazın sıcaklar insanı güçsüz düşürür), gibi dıştan gelen her türlü tesir bizi şuurlu ya da şuursuz olarak etkisi altına alır.
» Devamı
Yaratıcılık ve İmgeleme - Duygu Güner İmgeleme ya da imajinasyon, insanın en önemli yeteneklerinden bir tanesidir. İnsanoğlu imgeleme yeteneğine sahip olmasaydı herhangi bir şey düşünebilmesi, zihninde herhangi bir şeyi şekillendirebilmesi ve hatırlayabilmesi mümkün olamazdı. Ancak imgeleme gücü ya da yeteneği, yalnızca bunlarla sınırlı değildir. İmgeleme, evrendeki temel yaratıcılık kudretinin insandaki izdüşümüdür ve nasıl kullanılacağı bilinirse, bedenimizden başlayarak tüm fizik madde ve olaylar üzerinde etkili bir güç olarak kullanılabilir.
» Devamı
Telkinin Hayatımıza Etkisi - Ebru Özek Telkinin hayatımızdaki yerini göz ardı etmenin imkanı yoktur. Hayatımızın her tarafı dolaylı dolaysız, az etkili çok etkili telkin edici mekanizmalarla çevrilidir. Ahlak, din, siyaset, ekonomi, emir, istek, tavsiye ve zorlamalar kendi paylarına düşen telkinsel işlevlerini yerine getirmektedirler. İpnoz ve telkin çalışmaları güncelliğini hiç kaybetmeden çağımızın en etkili psikosomatik tedavi aracı olmayı sürdürmekte, ayrıca pek çok psişik, parapsikolojik, sofrolojik çalışmaların en güvenli yardımcısı durumunu da korumaktadır.
» Devamı
Zihinsel Konsantrasyonun Artırılması İçin Yöntemler Günümüzün yoğun ve hareketli ortamında herhangi bir konuda konsantre olmak gerçekten zordur. Şuurumuz ve zihnimiz kısa zaman aralıkları içerisinde pek çok konuyla birden ilgilenmek zorunda kalmakta ve bu şekilde dikkati belli bir konu üzerinde odaklayabilmek zorlaşmaktadır. Öğrenciler derse, çalışan kişiler işlerine ve kitap okuyanlar ise okudukları şeye konsantre olmakta zorlandıklarından şikayet etmektedirler. Konsantrasyonun sırrı, tüm enerjinin bir noktaya yöneltilmesidir, başka bir deyişle tüm dikkatin sadece tek bir konuya verilmesidir.
» Devamı
Nefes Alma Sanatı - T. Lobsang Rampa oluk alış verişini düzeltmeden önce bir ritm, normal bir soluk alış süresine eşit bir zaman birimi saptamak gerekir. Herkes bunun için kendi kalp atışlarına uygun bir ritm saptamalıdır. Sağ elinizle sol bileğinizi tutarak nabzınızı ölçünüz. Diyelim ki 1,2,3,4,5,6… diye bir ortalama elde ettiniz. Bu ritmi iyice belleyiniz ve şuuraltınıza mal ediniz ve üstünde artık düşünmeyiniz. Tekrarlıyorum, ritminiz ne olursa olsun, onu bir kere tanıdınız mı artık şuuraltınıza mal olmuş demektir. Diyelim ki sizinkisi ortalama bir ritm ve soluk alışınızın süresi kalbinizin altı kez çarpması için gerekli olan süreye eşit.
» Devamı
Doruk Deneyimler - Abraham H. Maslow Tüm büyük dinlerin kaynağı, gerçek özü, temeli ve evrensel çekirdeği, keskin bir duyarlılığa sahip bir peygamberin yalnızca kendisi tarafından deneyimlenen, sadece ona özel ve ona açıklanmış olan kişisel bir aydınlanışı, vahyi veya vecdidir. Büyük dinler kendilerini vahiy edilmiş dinler olarak tanımlamaktadırlar ve her biri geçerliliğini, işlevini ve var olma hakkını o yalnız peygamberin yaşadığı mistik deneyimin veya vahyin insanlık alemine duyurulmasına ilişkin kurallara dayandırmaktadır.
» Devamı
Kozmik Şuur - Beatrix Murrel R. M. BUCKE, 1902’de Cosmic Consciousness (Kozmik Şuur) isminde bir eser yazdı. Ve kitabında temel olarak, insanlığın evrimsel gelişim yolunda edineceği üç şuur şeklinden bahsetti: 1. Basit Şuur: Bizim içgüdüsel şuurumuz. 2. Ben Şuuru: İnsanın kendisini ayrı bir varlık olarak gerçekleştirmesine izin veren farkındalığı. 3. Kozmik Şuur: Tekamülümüzün zirvesinde henüz yeni gelişmekte olan bir yetenek. Dr. Bucke, kitabında bu yeni şuur şeklini ele almış ve böyle bir tecrübe geçirdiğine inandığı kişilerin anlattıklarından yaptığı alıntılardan bir genel tablo çıkararak şöyle bir özet sunmuştur:
» Devamı
KAYIT OLUN
Etkinliklerimizden haberdar olmak için mail adresinizi giriniz.


Haberler & Duyurular

15 Ekim 2016'da başlayacak olan "İRAD Kendini Bilmek Seminer"lerimiz Cumartesi günleri saat 15:00'de gerçekleşecektir.
» Devamı

06 Ekim 2016'da başlayacak olan "İRAD Varlıksal Gelişim Seminer"lerimiz Perşembe günleri saat 19:00 - 21:30 arasında gerçekleşecektir.
» Devamı

Haziran ayı itibariyle taşındığımız yeni adresimizdeki ilk konferansımız Sn. Jale Eğitim Önder'in sunumuyla gerçekleşti. "Hakikat Yolunda Rehberlik" isimli konferansımıza yaklaşık 65 misafirimiz katıldı.
» Devamı

Açık Adres Bilgilerine Buradan Ulaşabilirsiniz
» Devamı