ANASAYFA  |  HAKKIMIZDA  |  İLETİŞİM   |  ÜYE KAYIT

Makaleler


Paranormal Algılamalar ve Sezgiler - Nusret Sefa Yılmaz Paranormal yani normal ötesi başlığı altında toplanabilecek insanın iki ana yeteneği mevcut. Bunlardan biri herhangi bir fizik araç kullanmaksızın herhangi bir maddeyi hareket ettirme yeteneği yani psikokinezi diğeri de dış dünyadan aracısız yani herhangi bir duyu organını kullanmadan enformasyon elde etmemizi sağlayan duyu dışı algılamalardır. Paranormal algı deyince Parapsikoloji biliminin incelediği Duyular Dışı Algılamaları anlıyoruz.
» Devamı
Psişik Yeteneklerimiz Ayrı bir öz, töz, yok olmayan, canlandırıcı, ruh denen varlığın bedende tezahüründen dolayı ortaya çıkan Duyular Dışı Algılamalarımız (DDA) "Parapsikoloji" adı altında incelenmektedir. Bizlerin temel konusu olan Metapsişik disiplinin resmî olarak kullanılmasının yüz elli yıllık bir geçmişi vardır. Parapsikoloji Metapsişik çalışmanın biraz daha istatistik?, tamamen bedenin içine hapsolmuş, beden dışına taşmayan bir anlayış içerisinde araştırılmaya çalışılmasından ibarettir. Metapsişiğin incelediği insan ile parapsikolojinin incelediği insan arasında yelpaze açılış farkı vardır.
» Devamı
Telepati Araştırmaları - Nusret Sefa Yılmaz 1850’li yıllardan günümüze kadar yapılan telepati araştırma sonuçları konuyla ilgili anlayışlarımızda değişime yol açmaya devam etmektedir. Özellikle son yıllarda modern bilimin ulaştığı sonuçlar telepati konusuna çok farklı açılardan bakabilme imkanını bize sağladı. Yüzyılımızın başında telepati deyince iki veya daha fazla sayıda insanın birbirlerinin duygu ve düşüncelerini anlamaları olarak gayet sade bir şekilde açıklanıyordu. Fakat artık bu tanımın telepati için oldukça yetersiz olduğu anlaşılıyor. Telepatinin Avrupa’da ilk olarak gündeme gelişi 1700’lü yılların sonlarına doğru gerçekleşti. Bu olay, 1750 ve 1759 yılları arasında teoloji, felsefe ve hukuk öğrenimi gören fakat sonra tıp alanında kendini yetiştirmek için Viyana Üniversitesi’ne kaydını yaptıran Alman Doktor Franz Anton Mesmer’in manyetizma ile ilgili çalışmaları sonucunda oluşmuştur. Mesmer insanların birtakım evrensel güçleri birbirlerine aktararak bazı rahatsızlıkların giderilebileceğini savunmuş ve bu enerji akışına da Manyetizma adını vermişti.
» Devamı
Durugörü Nedir? - Nusret Sefa Yılmaz Durugörü beş duyunun dışında eşyaları ve fikirleri canlı ve cansız nesneleri algılama ve görmedir. Esas itibariyle duyularla ilgisi olmayan ruhsal bir yetenektir. Medyomluk türleri içerisinde en çok tezahür edenlerden biridir. Metapsişik ve parapsikoloji literatüründe zaman zaman bu yetenek için kriptestezi, telestezi, metagnomi, ikinci görü, telepsişik gibi çeşitli terimler ortaya atılmışsa da bunlar klervoyans yani durugörü kadar tutulmamıştır. Türkçede durugörü için ruhsalgörü de denmektedir.
» Devamı
Eşyaların Dili Psikometri - Nuray İsrael Elinize eski bir eşyayı aldığınızda hiç onun da size anlatacak birçok hikayesi olduğunu düşündünüz mü? Ya da onu eskiden kullanan kişilerle ilgili vizyonlar gördünüz mü? Herhangi bir yerin aşırı sıkıcı ya da rahatlatıcı bir mekan olduğunu hissettiniz mi? Belki de çevrenizde bu tür olayları yaşayan arkadaşlarınız var. Bir eşya gerçekten konuşabilir mi? Eşyalar bizim anladığımız anlamda tabii ki konuşamayacaklardır, fakat onların da kendine has bir anlatım tarzı vardır ki, bu bir bilim haline gelmiş parapsikoloji tarafından kapsamlı bir şekilde ortaya konmuştur.
» Devamı
Radyestezi Nedir? - Nusret Sefa Yılmaz Radyestezi terimine önceleri rabdomansi denirdi ve madenlerden yayılan titreşimleri çubuk vasıtasıyla tespit etmek ve duymak manasında kullanılır. Suların, madenlerin yerlerini bulmada, canlıların sağlık durumlarını, hastalıkları teşhis etmede ve diğer çeşitli konularda, birtakım maddelerden yapılma çubuk ve sarkaç aletlerini kullanarak bilgi edinmeyi amaçlayan bilim dalıdır. Terim, Latince “ışın” anlamındaki “radius” ile Grekçe’deki “algılama” anlamındaki “ esthesis” sözcüklerinden türetilmiştir.
» Devamı
Beden Dışı Deneyimler Astral seyahat psişik yetenekler arasında en kapsamlı fenomenlerden biridir. Ayrıca kamuoyunda her zaman ilgi uyandırmış olan bir yetenektir. Ve astral seyahat sanıldığından oldukça fazla yaşanmaktadır. Bir fikir olması açısından birkaç anket sonucunu verelim: Amerika’da Duke Üniversitesi’nde 155 öğrenciden % 27’si, Virginia Üniversitesi’nde 268 öğrenciden % 25’i, İngiltere’de Southhampton Üniversitesi’nde 115 öğrenciden %19’u, Oxford Üniversitesi’nde 380 öğrenciden %34’ü hayatlarında en az bir kez dahi olsa böyle bir deneyimi yaşadıklarını bildirmişlerdir.
» Devamı
Rüyalardan Alınan İlham - Lynn Picknett 1863’TE Alman kimyacı August Kekulé, aromatik bileşiklerin kimyasal yapısı, özellikle de benzendeki hidrojen ve karbon atomlarının nasıl bağlandığı sorunu ile karşı karşıya kalmıştı. Bir gün rüyasında benzen molekülünü, bir daire oluşturan ve kendi kuyruğunu yutan bir yılan olarak “gördü”. Kekulé uyandığında, karbon atomlarının bir halka oluşturmaları gerektiğini fark etti.
» Devamı
Kehanetler - Nusret Sefa Yılmaz Kehaneti, en yalın anlamıyla, duyular dışı bir sezgi yoluyla, doğrudan doğruya geleceğin bilinmesi olarak tanımlayabiliriz. Kehanet olgusuna en ilkel kabile kültürlerinden en gelişmiş diyebileceğimiz uygarlıklara kadar her toplumda rastlamak mümkündür. Örneğin Eski Yunan'ın Delf şehrinde bulunan Apollon Mabedi'ndeki "piti" ismi verilen kahinelerin özellikle Apollon'dan ya da evrendeki merkezi bir ilahtan geleceği bildiren cevaplar aldıkları ve bunları aktardıkları bilinmektedir.
» Devamı
Telekinezi Nedir? Yunanca Tele, uzak, uzaktan ve Kinesis, hareket anlamına gelir. Yani uzaktan hareket demektir. Metapsişik anlamda, süje ve medyomların eşyaları elle veya başka bir maddesel araç kullanmadan, uzaktan hareket ettirmeleri olayına denir. Özellikle fiziksel medyomluk sahasında ele alınır ve fiziksel yeteneği olan medyomların belirgin niteliğidir. Fizik medyomlar, celse esnasında, çeşitli eşyaları, el veya başka bir şeyle temas etmeden, uzaktan harekete geçirebilirler.
» Devamı
Geçmişten Sesler: Daniel Dunglas Home - Brian Inglis PAKAPSİKOLOJİ ile ilgilenmeye başladığımda spiritüalist medyomlar tarafından sağlanmış olan önemli deliller hakkında çok az fikrim vardı. Telepati ve önceden bilme gibi duyular dışı algılamaya yönelik bir ilgi sayesinde Society for Psychical Research'e (Psişik Araştırma Derneği) çıkan yola koyulan birçok insan gibi (Rence Hoynes'iıı deyimiyle) benim “ürkme eşiğim” de çok alçaktı. Bir zihnin diğer bir zihin ile iletişim kurabileceğini ya da uzak bir zamanda veya mekanda neyin olup bittiğini keşfedebileceğini kabul etmeye hazırlanmıştım. Ama bunun, insanların havalanabileceği veya aynı anda iki yerde birden olabileceği ya da yanmaz hale gelebileceği gibi saçmalıklara inanmaktan çok farklı olduğunu düşünüyordum. Elbette ki böyle şeyler, bunları sergileyenlerin bir hilesinden veya onlara inananların saflığından kaynaklanıyordu.
» Devamı
Philadelphia Deneyi Herhangi bir toplantı sırasında UFO’lardan söz ederseniz, insanların hemen, Sighlings (Gözlemler) veya Unsolved Mysteries (Çözülmemiş Gizemler) gibi televizyon programlarında tartışıldığını işittikleri birkaç “gerçek vaka”yı ortaya attıklarını görürsünüz. Roswell’deki UFO kazasından, (UFO’ların ve onların içinde bulunan dünya dışı varlıkların doğası ve amacı hakkında her şeyi bilen bir Amerikan hükümet ajansından çıktığı iddia edilen) MJ-12 belgelerinden ve çeşitli sansasyonel kaçırılma haberlerinden söz ederler. Derken aralarından biri bir süre düşündükten sonra şunu sorabilir: “Kırklı yıllarda, koca bir destroyerin ortadan kaybolduğu gizli bir donanma deneyi olmamış mıydı?” Diğerleri, Einstein’ın da bu olayla bir ilgisi olduğunu ve pek çok ciddi araştırmacının, bu olayın UFO’lar meselesi için büyük önem taşıdığına inandıklarını duyduklarını eklerler. Durum böyleyse, bir kez daha Philadelphia Deneyi’nin o uzun hikayesiyle yüz yüze geldiniz demektir.
» Devamı
KAYIT OLUN
Etkinliklerimizden haberdar olmak için mail adresinizi giriniz.


Haberler & Duyurular

15 Ekim 2016'da başlayacak olan "İRAD Kendini Bilmek Seminer"lerimiz Cumartesi günleri saat 15:00'de gerçekleşecektir.
» Devamı

06 Ekim 2016'da başlayacak olan "İRAD Varlıksal Gelişim Seminer"lerimiz Perşembe günleri saat 19:00 - 21:30 arasında gerçekleşecektir.
» Devamı

Haziran ayı itibariyle taşındığımız yeni adresimizdeki ilk konferansımız Sn. Jale Eğitim Önder'in sunumuyla gerçekleşti. "Hakikat Yolunda Rehberlik" isimli konferansımıza yaklaşık 65 misafirimiz katıldı.
» Devamı

Açık Adres Bilgilerine Buradan Ulaşabilirsiniz
» Devamı