ANASAYFA  |  HAKKIMIZDA  |  İLETİŞİM   |  ÜYE KAYIT

Makaleler


Ötealemin İlk Aşamaları - Duygu Güner Ölüm, bizler için bir son, bir yok oluş değil, tam tersine varlığımızın sonsuzluğunun bir ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölümü bir yok oluş değil aksine bir doğuş olarak görüyoruz. Ancak bu doğuş farklı bir boyuta olmaktadır ve biz o boyuta ötealem, spatyom, ahiret gibi isimler vermekteyiz. Ölümün çok kısa olarak bir tanımını yapmak istersek, ölüm; içinde bulunduğumuz zaman ve mekan şartlarından ayrılıp farklı bir zaman, mekan boyutuna dahil olmaktır diyebiliriz.
» Devamı
Ölüme Yakın Deneyim - Pauline Carr İşte benim hikayem... Bu hikaye, bana yardım eden bir grup ve beni çok seven diğer pek çok varlık ile ilgili. Deneyimim başlı başına özel bir deneyim ancak hem harikulade hem de korkunç. Hikayemi anlatırken en büyük dileğim bunun, kafasında sorular olan diğer insanlara da yardımcı olması. 1971 yılının Ocak ayında bir pazar günü mutfakta, yere dökülen bir miktar yağın üzerinde kayıp düştüğümde, iki oğlum ve annem için kahvaltı hazırlıyordum.
» Devamı
Ölüm Korkusu ve Hesaplaşma Endişesi - Dr. Bedri Ruhselman İnsanların en çok korktuğu şey, kendi duygularının ölçüsüyle kötü kabul ettikleri bazı hayat şartlarının içine günün birinde düşme tehlikesidir. Örneğin bir insan, sonuçlarının çok kötü çıkması kesin görünen bugünkü vazifelerindeki ihmali sebebiyle yarından korkar. Çok sert ve kırıcı bir hocanın dersini hazırlayamamış olan bir öğrenci, eğer o dersten kaçamayacak durumda ise, yalnız o hocadan, yalnız o dersten değil, okula gitmekten bile korkar. İşte ölüm korkusunu hazırlayan sebeplerden bir tanesi de budur.
» Devamı
Evrensel Bir Fenomen: Ölüme Yakın Deneyimler - Duygu Güner, Verda Altınel Hepimiz kendi merak çerçevelerimiz içinde Ölüme Yakın Deneyimler hakkında az da olsa bir kulak dolgunluğuna sahibizdir. Ölüme yakın deneyimler yani kısaca ÖYD; bireylerin klinik olarak “ölü” kabul edildikten sonra yeniden diriltildikleri ve kendilerine gelmelerinin ardından, bu deneyim sırasında fiziksel bedenlerini terk ettiklerini ve ölümden sonra gidilen alem olduğu anlaşılan bir yeri ziyaret etmiş olduklarını anlattıkları olaylardır.
» Devamı
Şuur, Şuurluluk ve Ölüme Yakın Deneyimler Hepimizin bildiği gibi insanın bulunduğu fizik ortamı algılaması bulunduğu yerin; yeryüzü ile olan yükseltisine, eğimine, açısına, enlem ve boylamına göre değişir. Örneğin, bir sokağın hele de iki tarafı irili ufaklı binalarla çevrelenmişse yüzlerce farklı görüntüsü vardır. Sokak aynı sokak olduğu halde, bakan kişinin bulunduğu yere göre bir anlam kazanır. Aynı şekilde bir insanın yeryüzünü ve evreni gerek fizik, gerekse metapsişik olarak algılaması şuurunun gelişmişlik; yani tekamül derecesine bağlıdır.
» Devamı
Çocuklarda Ölüme Yakın Deneyimler - Duygu Güner Yetişkin insanlarda olduğu gibi çocuklarda da ölüme yakın deneyim yaşanmaktadır ve çocuklarda yaşanan bu deneyimlerin ÖYD konusunda çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Çocukların soruşturulmasıyla araştırmacılar ölüm yaşam ve ötesi hakkında fazla fikir sahibi olmamış bireyleri inceleme olanağını elde etmiş oluyorlar. Çocuklarda ÖYD'de en önemli konu çocukların henüz etki altında kalmamış olmaları ve aynı zamanda da kültürel şartlandırmaya da girmemiş olmalarıdır.
» Devamı
Ölüm ve Ölüme Yakın Deneyimler - Gülfer Ülgentay Doğum ve ölüm gerçeği hayatımızdaki göreceli olmayan tek gerçektir. Hepimiz bir gün öleceğimizi bildiğimiz için kendimize göre ölümle ilgili doğal bir kabullenişimiz vardır. Fakat ölümün nasıl bir şey olduğunu ve gittiğimiz yerin nasıl bir yer olduğunu çok fazla düşünmeyiz, bu konuları araştırmak pek aklımıza gelmez. Ancak çok yakın bir sevdiğimizin ölmesi durumunda ölüm hakkında biraz daha çok düşünürüz. Ve ölümden sonra, gerçekten bir varoluş söz konusu ise, neler olmaktadır? Ölüm ve ötealem konusu daha ziyade dinleri ilgilendiriyormuş gibi görünse de, elimizde ötealem ile ilgili farklı kaynaklardan edinilmiş çok fazla bilgi mevcuttur.
» Devamı
Ölümsüzlüğün İzleri - Dr. Joel Whitton Hayatın en büyük gizemi ikili bir muammadır. Nereden geliyoruz? Ve ölümden sonra, gerçekten bir varoluş söz konusu ise, neler olur? En eski çağlardan beri her din ve felsefi okul ve kendisinde bir nebze merak bulunan her insan bu temel bilmece üzerinde durmuş ve fikir beyan etmiştir. Elle tutulur zorlu kanıtların sayısının fazla olmamasına rağmen, gerek kadim gerek modern insanlığın ortak tavrı ölümsüzlüğe inanma eğilimidir. Doğumun yalnızca biyolojik bir fenomen olduğunda ve şuurun kişinin son nefesiyle birlikte tükenip gittiğinde ısrar eden ateistler her zaman var olmuştur.
» Devamı
Ölümü Hesaba Katmak - Maurice Barbanell Maurice Barbanell, editör ve medyom olarak 60 yıldan fazla bir süre spiritüalist akımın ön cephelerinde yer almıştır. “Where There Is a Will” adlı kitabından yaptığımız bu alıntı, fiziksel ölümün, hayatın düzeni içinde, tıpkı doğum kadar asli ve bütünleyici bir adım olduğuna işaret ederek, bu adımı hesaba katan uygun bir bakış açısına sahip olmanın gerekliliğini ele almaktadır.
» Devamı
KAYIT OLUN
Etkinliklerimizden haberdar olmak için mail adresinizi giriniz.


Haberler & Duyurular

15 Ekim 2016'da başlayacak olan "İRAD Kendini Bilmek Seminer"lerimiz Cumartesi günleri saat 15:00'de gerçekleşecektir.
» Devamı

06 Ekim 2016'da başlayacak olan "İRAD Varlıksal Gelişim Seminer"lerimiz Perşembe günleri saat 19:00 - 21:30 arasında gerçekleşecektir.
» Devamı

Haziran ayı itibariyle taşındığımız yeni adresimizdeki ilk konferansımız Sn. Jale Eğitim Önder'in sunumuyla gerçekleşti. "Hakikat Yolunda Rehberlik" isimli konferansımıza yaklaşık 65 misafirimiz katıldı.
» Devamı

Açık Adres Bilgilerine Buradan Ulaşabilirsiniz
» Devamı